Kì thi đánh giá năng lực tiếng Việt tại VNU-USSH thu hút sinh viên đến từ nhiều quốc gia

Kì thi thu hút gần 90 thí sinh là người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ukraine, Nga… Bài thi gồm 4 kĩ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết, Nói. Thí sinh làm bài thi kĩ năng Nghe hiểu, Đọc hiểu và Viết trên máy tính. Riêng kĩ năng Nói thí sinh thi trực tiếp với giảng viên tại phòng thi riêng.

Đề thi kĩ năng Nghe gồm 4 phần: Phần 1 – Thí sinh nghe một câu hỏi hoặc một tình huống sau đó chọn đáp án đúng; Phần 2, 3, 4 – Thí sinh nghe một đoạn hội thoại hoặc một đoạn văn bản sau đó chọn đáp án đúng.

Đề thi kĩ năng Đọc hiểu gồm 40 câu, thí sinh đọc các đoạn trích sau đó chọn đáp án đúng.

Đề thi kĩ năng Viết gồm 3 phần: Phần 1 – Nghe và điền chính tả; Phần 2 – Trả lời một bức thư; Phần 3 – Viết một bài luận.

Đề thi kĩ năng Nói gồm 3 phần: Phần 1 – Trả lời câu hỏi; Phần 2 – Thảo luận và lựa chọn một trong các phương án được đưa ra; Phần 3 – Thí sinh nói về một chủ đề chung hoặc một chủ đề học thuật cho sẵn, có thể sử dụng các ý được cung cấp sẵn hoặc tự phát triển các ý riêng của mình).

Kết quả thi được thông báo tại website: https://ussh.vnu.edu.vn/ hoặc http://vsl.edu.vn/ tối đa sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thi.
Điểm quy đổi theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài như sau:

Khung năng lực tiếng Việt Điểm
Bậc 1 1,0 – 1,5
Bậc 2 2,0 – 3,5
Bậc 3 4,0 – 5,5
Bậc 4 6,0 – 7,0
Bậc 5 7,5 – 8,5
Bậc 6 9,0 – 10,0

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có hơn 50 năm truyền thống đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài và là một trong số ít địa chỉ chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài. Từ năm 2023, VNU-USSH lần đầu tiên đưa Bộ tiêu chuẩn đánh giá và các đề thi kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Việt cho học viên nước ngoài trên hệ thống máy tính. Việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài theo cách thức thi trên máy tính sẽ giúp cho hoạt động đánh giá có tính toàn diện, mềm dẻo và linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người muốn tham dự kiểm tra đánh giá.

Thí sinh liên hệ đăng kí thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại:

– Phòng Đào tạo, 604 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam, phòng 114, nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bài mới

Bài khác