VLC

Giới thiệu

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam (Center for Vietnamese Language and Culture) là đơn vị đào tạo, nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chức năng và Nhiệm vụ

Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài, các lớp đào tạo ngắn hạn về ngôn ngữ và văn hoá cho người Việt Nam.

Tổ chức các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam; biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, sách công cụ về ngôn ngữ và văn hoá.

Hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và nước ngoài tổ chức các chương trình liên kết đào tạo ngắn hạn, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên.

Đánh giá năng lực tiếng Việt

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam là một trong hai đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

Đội ngũ nhân sự

Giám đốc Trung tâm
TS Nguyễn Ngọc Bình
Phụ trách đào tạo
Nguyễn Thị Minh Hạnh
Phụ trách văn phòng
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trợ lí đào tạo
Nguyễn Thị Hương Giang
Trợ lí văn phòng
Triệu Thị Mỹ Tiên

Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm