Thủ tục đăng kí thi năng lực tiếng Việt

Ưu đãi lệ phí thi đối với thí sinh từng học tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Các thí sinh có thể đăng kí thi tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá, thủ tục cụ thể như sau:

  1. Bản sao hộ chiếu trang nhất
  2. Phiếu đăng kí dự thi Năng lực tiếng Việt (có file đính kèm)
  3. Hai ảnh thẻ 4 x 6
  4. Lệ phí thi:
    + Đối với thí sinh không học tiếng Việt tại Trung tâm hoặc học dưới 60 tiết: 3.800.000 đ;
    + Đối với thí sinh học tiếng Việt tại Trung tâm từ 60 tiết trở lên (trong vòng 6 tháng trước kì thi Năng lực tiếng Việt): 2.500.000 đ.