Học tiếng Việt tại VLC

Nhiều lựa chọn.
Nhanh. Hiệu quả.

Đào tạo

Tổ chức các chương trình đào tạo về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người học trong và ngoài nước.

Nghiên cứu

Tổ chức các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu; biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, sách công cụ.

Hợp tác

Hợp tác tổ chức các chương trình liên kết đào tạo ngắn hạn, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên.

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam (Center for Vietnamese Language and Culture) là đơn vị đào tạo, nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo tiếng Việt
cho người nước ngoài

Ngắn hạn

Chương trình phân theo cấp độ; rèn luyện 4 kĩ năng; tiếng Việt chuyên ngành; dự bị đại học/cao học

Cấp tốc

Các chương trình đào tạo cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao; rèn luyện các kĩ năng nghe-nói-đọc-viết