Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Thông báo về HTKHQT "Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam - Trung Quốc" lần thứ 4 PDF 列印 E-mail
週五, 07 六月 2013 14:40
 
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN       
 
                                                                                    Hà Nội, ngày  5 tháng 06 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO SỐ 1
 
Hội thảo khoa học quốc tế lần IV về
“NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VIỆT NAM – TRUNG QUỐC”
 
      Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học quốc Gia Hà Nội (Việt Nam) và Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc), Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ IV về  “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam – Trung Quốc” dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2013 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là Hội thảo khoa học Quốc tế được tổ chức định kỳ 2 năm một lần luân phiên giữa hai trường đại học của Việt Nam và Trung Quốc
 
Mục đích của Hội thảo là tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam – Trung Quốc trình bày các kết quả nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy về những lĩnh vực hữu quan giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) và Đại học Dân tộc Quảng Tây cũng như với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo khác của Việt Nam và Trung Quốc.
 
- Nội dung của Hội thảo lần này tập trung vào các vấn đề sau:
 
  1. Các vấn đề học thuật trong nghiên cứu và giảng dạy  ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam.
  2. Các vấn đề học thuật trong nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ , văn hóa Trung Quốc.
  3. Các vấn đề liên quan khác.
 
- Ngôn ngữ chính được sử dụng trong Hội thảo là tiếng Việt và tiếng Trung.
- Thời gian nhận đăng ký tham gia Hội thảo và báo cáo tóm tăt:  từ 20/07 đến 20/09/2013
   (theo mẫu ở đây). Hạn cuối cùng nhận báo cáo toàn văn : 20/10/2013.
- Tóm tắt và báo cáo toàn văn (sọan trên hệ UNICODE, font chữ Time New Roman, size 14, khoảng cách dòng single), xin gửi bằng email đến đia chỉ: 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看 .
  
Toàn bộ thông tin cần thiết về Hội thảo sẽ được đăng tải trên trang web:
 
  
Ban tổ chức Hội thảo kính mời các nhà khoa học, các nhà giáo nghiên cứu và giảng dạy về ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam-Trung Quốc tham gia viết bài, tham dự hội thảo.
Xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của quý vị.
 
 
                                                                                                         BAN TỔ CHỨC
 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 114. Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com