Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Thời khoá biểu các lớp tiếng Việt tháng 4/2013 (tuần 1) PDF Print E-mail
Wednesday, 03 April 2013 08:23

 
Thời khoá biểu các lớp tiếng Việt tháng 4/2013 (tuần 1)   Tải lịch học  

 

 

 

 

 

 

 

CENTER FOR VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE
Address: Room 114, Block A, 336 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Ha Noi
Phone number: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com