Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Lớp học tiếng Việt của LG PDF 列印 E-mail
週一, 14 九月 2015 16:41

LỚP HỌC TIẾNG VIỆT LG - HÀN QUỐC

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 114. Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com