Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
联系 PDF 列印 E-mail

 越南语言文化中心
地址:河内市-青春-阮廌336-A114 房号 
 :   (84-4) 3558. 6157
Website:www.cvlc.edu.vn – Email: 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 114. Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com