Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
SUMMER VIETNAMESE COURSE PROGRAM PDF. In Email
Thứ năm, 04 Tháng 2 2016 22:58

 SUMMER VIETNAMESE COURSE PROGRAM

(SVC.program)

(From July/2016 to August/ 2016)

Total: 140 periods

Times: 8 weeks

Type: Single class ( 1 teacher – 1 student)

A. Content:  

No.

Subject

Number of periods

in 8 weeks

Total (1)

1

Pronunciation

2 periods

16 periods

136 periods

2

Grammar - Vocabulary

6 periods

48 periods

3

Listening -Speaking

6 periods

48 periods

4

Writing- Reading

3 periods

24 periods

Total ( 8 weeks)

17 periods

17 periods x 8 weeks

              Revision   (2)

 

 

4 periods

Total (1) + (2)

 

 

140 periods

 

B Tuition fee

Tuition fee/1 periods

Tuition fee for SVC

Total

 

200.000vnd

200.000 x 140 periods

28.000.000 VND

USD 1274

 

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 114. Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com