Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Chương trình đào tạo của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam PDF. In Email
Thứ bảy, 26 Tháng 1 2013 08:55
 
 1. Chương trình tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài
1.1 Các chương trình ngắn hạn (từ 3 tháng đến 2 năm)
 • Tiếng Việt sơ cấp (A1, A 2)
 • Tiếng Việt trung cấp (B1, B2)
 • Tiếng Việt cao cấp (C1, C2)
 • Kỹ năng nghe, nói tiếng Việt
 • Kỹ năng đọc, viết tiếng Viết
 • Tiếng Việt chuyên ngành
 • Tiếng Việt dự bị đại học và cao học
1.2 Các chương trình cấp tốc (từ 1 đến 3 tháng)
 • Tiếng Việt cơ bản cấp tốc
 • Tiếng Việt nâng cao cấp tốc
 • Tiếng Việt chuyên ngành cấp tốc
 • Nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt cấp tốc
   2. Chương trình đào tạo về ngôn ngữ và văn hóa cho người Việt Nam
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
 • Kỹ năng soạn thảo và biên tập văn bản
 • Kỹ năng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
 • Kỹ năng chữa và tự chữa lỗi phát âm
 • Kỹ năng và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa
 • Kỹ năng và phương pháp sư phạm
 • Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 114. Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com