Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Thời khoá biểu các lớp tiếng Việt tháng 4/2013 (tuần 1) PDF 인쇄 E-mail
수요일, 03 4월 2013 08:23

 
Thời khoá biểu các lớp tiếng Việt tháng 4/2013 (tuần 1)   Tải lịch học  

 

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 114. Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com