Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Thông tin đào tạo
SUMMER VIETNAMESE COURSE PROGRAM PDF 인쇄 E-mail
목요일, 04 2월 2016 22:58

 SUMMER VIETNAMESE COURSE PROGRAM

더 읽기...
 
Hình ảnh buổi khai giảng lớp tiếng Việt của học sinh LG Hàn Quốc PDF 인쇄 E-mail
수요일, 16 9월 2015 00:57

 

 
Lịch trực văn phòng PDF 인쇄 E-mail
일요일, 22 JUNE 2014 18:46

 

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG 

 

Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng Nguyễn T. Như Quỳnh Nguyễn T. Thu Hà Nguyễn T. Như Quỳnh Nguyễn T.Như Quỳnh Nguyễn T.Như Quỳnh
Chiều Nguyễn T. Thu Hà Nguyễn T. Thu Hà Nguyễn T. Như Quỳnh Nguyễn T. Thu Hà Nguyễn T. Thu Hà

 Thông tin liên hệ:

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn. 0913.032.965

Phó Giám đốc: PGS. TS. Hoàng Anh Thi. 0916.124.833

Trợ lý đào tạo: Nguyễn Thị Như Quỳnh .0985643407  
                      Email: 
이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다.

Trợ lý hành chính: Nguyễn Thị Thu Hà. 0394813477
                      Email: 
이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다.

Văn phòng: 024.3.558.6157

Thời gian làm việc:

  Buổi sáng: 8:30 – 11:30
  Buổi chiều: 2:00 – 5:
00

Lưu ý:

  1. Học sinh và giáo viên có thắc mắc về lịch học, học phí, chương trình học tập, thay đổi giáo viên…đề nghị liên lạc với trợ lý đào tạo theo lịch trực trên.

Nếu không phải ngày làm việc của trợ lý đào tạo, đề nghị thông báo qua trợ lý hành chính hoặc liên lạc qua email.

  1. Học sinh và giáo viên có thắc mắc về việc làm visa, làm chứng chỉ, xác nhận học tập…đề nghị liên lạc qua điện thoại với trợ lý hành chính theo lịch trực trên.

Nếu không phải ngày làm việc của trợ lý hành chính, đề nghị thông báo qua trợ lý đào tạo hoặc liên lạc qua email.

 
Thời khoá biểu các lớp tiếng Việt tháng 4/2013 (tuần 1) PDF 인쇄 E-mail
수요일, 03 4월 2013 08:23

 
Thời khoá biểu các lớp tiếng Việt tháng 4/2013 (tuần 1)   Tải lịch học  

 

 

 


 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 114. Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com