Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Chương trình hợp tác giảng dạy tiếng Việt với diễn đàn nghiên cứu CEO Toàn cầu PDF 인쇄 E-mail
화요일, 09 1월 2018 11:17

Thực hiện chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của trường đại học KHXH&NV, Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đã tiến hành thiết lập quan hệ hợp tác với diễn đàn nghiên cứu CEO Toàn cầu (Global CEO Research Forum), một công ty chuyên tổ chức các chương trình đào tạo cho các nhà doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp tại Hàn Quốc, do GS. Kim Kwang Su, nguyên chủ nhiệm Khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc) làm giám đốc. Trụ sỏ công ty đặt ở 2206 (Shinmunno 1-ga, Gwanghwamun Officia B/D) 92, Seaemunan-ro, Jongnogu Seoul, Hàn Quốc. 

Hiện nay, công ty này đang triển khai một dự án đào tạo các nhà doanh nghiệp trẻ của Hàn Quốc ở Việt Nam và muốn hợp tác với Trường Đại học KHXH&NV cụ thể là trung tâm Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tổ chức giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho những người tham gia các khóa học.

 

(Phan Quỳnh)

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 114. Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com