Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Information for Learner PDF Print E-mail
Sunday, 22 June 2014 18:46

 

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG 

 

Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng Nguyễn T. Như Quỳnh Nguyễn T. Thu Hà Nguyễn T. Như Quỳnh Nguyễn T.Như Quỳnh Nguyễn T.Như Quỳnh
Chiều Nguyễn T. Thu Hà Nguyễn T. Thu Hà Nguyễn T. Như Quỳnh Nguyễn T. Thu Hà Nguyễn T. Thu Hà

 Thông tin liên hệ:

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn. 0913.032.965

Phó Giám đốc: PGS. TS. Hoàng Anh Thi. 0916.124.833

Trợ lý đào tạo: Nguyễn Thị Như Quỳnh .0985643407  
                      Email: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trợ lý hành chính: Nguyễn Thị Thu Hà. 0394813477
                      Email: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Văn phòng: 024.3.558.6157

Thời gian làm việc:

  Buổi sáng: 8:30 – 11:30
  Buổi chiều: 2:00 – 5:
00

Lưu ý:

  1. Học sinh và giáo viên có thắc mắc về lịch học, học phí, chương trình học tập, thay đổi giáo viên…đề nghị liên lạc với trợ lý đào tạo theo lịch trực trên.

Nếu không phải ngày làm việc của trợ lý đào tạo, đề nghị thông báo qua trợ lý hành chính hoặc liên lạc qua email.

  1. Học sinh và giáo viên có thắc mắc về việc làm visa, làm chứng chỉ, xác nhận học tập…đề nghị liên lạc qua điện thoại với trợ lý hành chính theo lịch trực trên.

Nếu không phải ngày làm việc của trợ lý hành chính, đề nghị thông báo qua trợ lý đào tạo hoặc liên lạc qua email.

 

 

 

 

 

CENTER FOR VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE
Address: Room 114, Block A, 336 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Ha Noi
Phone number: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com