Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Office and staffs PDF Print E-mail
Sunday, 09 December 2012 13:57

Văn phòng

  • Địa chỉ: Phòng 114 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3558. 6157
  • Email: 
  • Website: http://cvlc.edu.vn

Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn

Phó Giám đốc: PGS.TS Hoàng Anh Thi

Trợ lí đào tạo: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trợ lí hành chính: CN. Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

CENTER FOR VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE
Address: Room 114, Block A, 336 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Ha Noi
Phone number: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com